BIP

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...Szkolenia-sierpień 2014 Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 06 sierpnia 2014 10:38
Spotkania informacyjno-szkoleniowe w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie (sierpień 2014 r.)

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie  zaprasza na następujące, bezpłatne spotkania informacyjno-szkoleniowe:

Temat szkolenia Termin szkolenia Godzina szkolenia Sala szkoleniowa
Kasy fiskalne w gastronomii – podstawy prawne 12.08.2014 1000 301
Konsekwencje wynikające z braku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących 26.08.2014 1000 Sala Obsługi Podatnika

Spotkania odbędą się w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 72-96a na Sali Obsługi Podatnika (wejście od ul. Jasnej).

linia

 
Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 06 sierpnia 2014 08:36
Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.
(tutaj pełna treść informacji...)

linia
 
Dzień Skarbowości Drukuj
Wpisany przez Admin   
piątek, 01 sierpnia 2014 11:23

sala-obslugiDzień Skarbowości


W tym roku obchodzimy 95-rocznicę utworzenia polskiej administracji skarbowej. Została ona powołana po I Wojnie Światowej na mocy ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, wprowadzającej trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

Dla upamiętnienia tej daty, mocą zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2008r. - 31 lipca ustanowiono „Dniem Skarbowości”.


linia
 
"Weź paragon"- lato 2014 Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 21 lipca 2014 14:23
wez-paragon"Weź paragon" - lato 2014 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, iż akcja „Weź paragon” trwa obecnie cały rok, z nasileniem w okresach ferii zimowych i wakacji. Działaniami objęty jest teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Akcja jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia przedsiębiorców prowadzących legalną działalność gospodarczą, którzy borykają się z problemem "szarej strefy". Oprócz działań kontrolnych, na szeroką skalę prowadzona jest również kampania edukacyjna z udziałem zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. W przeprowadzenie akcji zaangażowani są pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy możliwość porównania cen,
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.


linia

 
Przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną Drukuj
Wpisany przez Admin   
wtorek, 15 lipca 2014 14:31
Przesyłanie korespondencji do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie drogą elektroniczną

W związku z ostatnimi zmianami przepisów, w tym m.in. ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzonymi ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 lutego 2014 r.) w zakresie komunikacji elektronicznej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przypomina, iż:
korespondencja o charakterze formalnym/procesowym (np. wniosek, odwołanie od decyzji itp.) powinna być kierowana do tut. Urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na platformie ePUAP.  Przesłanie korespondencji tą drogą zapewnia wygenerowanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.
Należy pamiętać, iż w celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - link ),
posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) , certyfikatu podpisu osobistego (przewidzianego w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)) lub profilu zaufanego ePUAP w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
korespondencja o charakterze innym, niż formalnym/procesowym (niemająca waloru pisma urzędowego/procesowego) może być przesłana na adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Należy jednak pamiętać, że złożenie tą drogą podania skutkuje tym, że wnoszący podanie nie otrzymuje urzędowego potwierdzenia odbioru, którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.

linia

 
Komunikat MF z dnia 2014.04.04 (aktualizacja: 2014.07.07) Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 07 lipca 2014 12:41
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CR KEP!

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
  1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    2. z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów / rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

linia

 
e-Deklaracje dla płatników Drukuj
Wpisany przez Admin   
wtorek, 08 lipca 2014 12:59
Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji.
(tutaj cały komunikat)

linia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5