BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

Ogłoszenie...

e-deklaracje.gov.plNarodowa Loteria Paragonowa 2015-2016 Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 23 grudnia 2015 15:14
NLPNajbliższe losowanie już
15 luty 2016 !
Do wygrania Notebook Lenovo i iPad Air 2 !
Zarejestruj swój paragon fiskalny
 
Karta Dużej Rodziny Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 01 lutego 2016 10:53
kdrZwrot PIT dla rodzin wielodzietnych w terminie 30 dni

Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. W 2015 r. liczba zeznań rocznych PIT-37 i PIT-38, złożonych przez Internet, z załącznikiem wskazującym na liczbę dzieci 3 i więcej, wyniosła 185 211. Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, w ramach wspierania rodzin wielodzietnych, Ministerstwo Finansów poleciło urzędom skarbowym sprawne zorganizowanie procesu zwrotu nadpłaty uprawnionym podatnikom. Zgodnie z tą decyzją nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, drogą elektroniczną.


line
 
Osoby ukarane mandatem karnym Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 18 stycznia 2016 13:21
uwagaKomunikat dla osób ukaranych mandatem karnym
(nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe)

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia, należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr :
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.
Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby:
  1. w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
  2. w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.
Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku w zakładce  zatytułowanej np. „przelew podatkowy”, „przelew do urzędu skarbowego”, „Przelew US”.
linia
 
Komunikat Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowegow Tarnowie Drukuj
Wpisany przez Admin   
piątek, 15 stycznia 2016 12:54
APKomunikat Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w  Tarnowie

Kierując się chęcią ułatwienia dokonania prawidłowego rozliczenia podatkowego, jak również ograniczenia błędów rachunkowych i wezwań podatników i płatników do skorygowania zeznań/deklaracji rocznych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje o możliwości uzyskania przed złożeniem zeznania rocznego, wydruku dokonanych w 2015 r. wpłat na poczet zaliczek podatku dochodowego (PIT-4, PIT-36, PIT-36L, PIT-28) celem weryfikacji z własną dokumentacją.
Powyższy wydruk można odebrać w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie w pokoju nr 507 lub 508 (V piętro), na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

Uwaga: Zobowiązanie z tytułu zaliczek na podatek dochodowy za rok podatkowy 2015 traci swoją odrębność prawną, a tym samym byt prawny 20 stycznia 2016 r. W związku z powyższym wszystkie wpłaty dokonane po 20 stycznia 2016 r. na poczet zaległych zaliczek za 2015 r. traktowane będą jako wpłaty do zobowiązania za rok podatkowy 2015 i zostaną rozliczone po złożeniu przez podatnika zeznania rocznego. W/w wpłat nie należy również wykazywać w zeznaniu rocznym, jako wpłaconych przez podatnika zaliczek tj.:
  • pozycji 209  zeznania PIT-36
  • pozycji   48  zeznania PIT-36L
  • pozycji 118  zeznania PIT-28
 
Konto na Portalu Podatkowym Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 11 stycznia 2016 14:02
konto_podatnikaNowa usługa na Portalu Podatkowym

Od 31 grudnia 2015 r. na Portalu Podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie) została udostępniona nowa usługa: każdy podatnik i płatnik może założyć konto służące do komunikacji elektronicznej z administracją podatkową.
Usługa została przygotowana przez Ministerstwo Finansów w ramach Programu e-Podatki.
Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych, m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw. Założenie konta na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.
Uruchomiona usługa umożliwi obecnie załatwianie spraw dotyczących trzech podatków: podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie usługi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.
Aby uzyskać dostęp do konta na Portalu Podatkowym należy zarejestrować się jako użytkownik Portalu Podatkowego. W tym celu należy potwierdzić zapoznanie się i akceptację regulaminu Portalu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również uwierzytelnić wskazane wyżej oświadczenie i zgodę za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym e-PUAP. W dalszej kolejności należy utworzyć własny identyfikator użytkownika i hasło oraz podać adres e-mail oraz pytanie i odpowiedź zabezpieczające dostęp do konta.
Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

line
 
Mandaty karne - nowe rachunki bankowe Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 23 grudnia 2015 14:52
APMandaty karne - nowe rachunki bankowe do wpłat grzywien

Od dnia 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać nowe numery rachunków bankowych do wpłat wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 100 § 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), Minister Finansów wyznaczył w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa.
W związku z tym Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Opolu obsługującego naczelnika tego urzędu przypisano dwa rodzaje rachunku bankowego:
  • „MANDATY"- 47101000550201609009990000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa oraz
  • „MANDAT-JNG" – 96101000550201609009980000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.
Wpłaty w zakresie w/w tytułów na nowe numery rachunku bankowego będą mogły być dokonywane, od dnia 1 stycznia 2016 r.

 
Nowy rachunek bankowy dla PCC, SD, KP Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 09 grudnia 2015 13:50
wykrzyknikZmiana numeru rachunku bankowego

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, iż od dnia 7 grudnia 2015 r. wpłat z tytułu:

♦ podatku od czynności cywilnoprawnych PCC
♦ podatku od spadków i darowizn SD
♦ karty podatkowej KP

należy dokonywać na rachunek bankowy: NBP O/O Bydgoszcz 65 1010 0055 0201 2230 0007 0000

Do pobrania: 1). powyższy komunikat (w pliku PDF) 2). instrukcja zlecenia przelewów (w pliku PDF)

linia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10