BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...e-deklaracje

 
Kontrole kas fiskalnych w gastronomii Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 01 września 2014 13:10
kasaWięcej kontroli kas fiskalnych w gastronomii

Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej. 87% przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych. W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tutaj cała treść komunikatu)

linia
 
Nowe wzory formularzy SD-3 i PCC-3 Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 01 września 2014 11:21
SD, PCC - nowe wzory formularzy SD-3 i PCC-3

Od 1 września 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze:
  • zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn SD-3 i załącznika SD-3/A (Dz.U. z 2014r., poz. 939),
  • deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 i załącznika PCC-3/A (Dz. U. z 2014 r, poz. 940).
Dotychczasowe formularze papierowe mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Do formularzy składanych drogą elektroniczną należy stosować wyłącznie nowe wersje.

linia
 
Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych Drukuj
Wpisany przez Admin   
środa, 06 sierpnia 2014 08:36
Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

Ochrona uczciwych przedsiębiorców w istotnych obszarach usług o charakterze „detalicznym" oraz interesów konsumentów to najważniejsze założenia projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów. Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmie m.in. prawników, lekarzy i dentystów.
(tutaj pełna treść informacji...)

linia
 
Dzień Skarbowości Drukuj
Wpisany przez Admin   
piątek, 01 sierpnia 2014 11:23

sala-obslugiDzień Skarbowości


W tym roku obchodzimy 95-rocznicę utworzenia polskiej administracji skarbowej. Została ona powołana po I Wojnie Światowej na mocy ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, wprowadzającej trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

Dla upamiętnienia tej daty, mocą zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2008r. - 31 lipca ustanowiono „Dniem Skarbowości”.


linia
 
"Weź paragon"- lato 2014 Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 21 lipca 2014 14:23
wez-paragon"Weź paragon" - lato 2014 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, iż akcja „Weź paragon” trwa obecnie cały rok, z nasileniem w okresach ferii zimowych i wakacji. Działaniami objęty jest teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących i wydawania paragonów. Akcja jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia przedsiębiorców prowadzących legalną działalność gospodarczą, którzy borykają się z problemem "szarej strefy". Oprócz działań kontrolnych, na szeroką skalę prowadzona jest również kampania edukacyjna z udziałem zarówno mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. W przeprowadzenie akcji zaangażowani są pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych.
Kampania przypomina, że biorąc paragon:
• ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
• mamy możliwość porównania cen,
• wspieramy uczciwą konkurencję,
• mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
• zmniejszamy szarą strefę,
• dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa.


linia

 
Przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną Drukuj
Wpisany przez Admin   
wtorek, 15 lipca 2014 14:31
Przesyłanie korespondencji do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie drogą elektroniczną

epuap

W związku z ostatnimi zmianami przepisów, w tym m.in. ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzonymi ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o
zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 lutego 2014 r.) w zakresie komunikacji elektronicznej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przypomina, iż:
korespondencja o charakterze formalnym/procesowym (np. wniosek, odwołanie od decyzji itp.) powinna być kierowana do tut. Urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na platformie ePUAP.  Przesłanie korespondencji tą drogą zapewnia wygenerowanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.
Należy pamiętać, iż w celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - link ),
posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) , certyfikatu podpisu osobistego (przewidzianego w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)) lub profilu zaufanego ePUAP w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
korespondencja o charakterze innym, niż formalnym/procesowym (niemająca waloru pisma urzędowego/procesowego) może być przesłana na adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Należy jednak pamiętać, że złożenie tą drogą podania skutkuje tym, że wnoszący podanie nie otrzymuje urzędowego potwierdzenia odbioru, którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.

linia

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5