BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...e-deklaracje

 
Fałszywe e-maile Drukuj
Wpisany przez Admin   
czwartek, 18 grudnia 2014 13:02
e-mailUwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.
Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.
Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
Tutaj możesz obejrzeć przykład fałszywego e-mailia:

linia
 
Uwagi dotyczące formularza UPL-1 Drukuj
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 15:22
platniku!UPL-1 - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podatnicy oraz płatnicy wypełniając obowiązek  przesyłania deklaracji i informacji podatkowych oraz rocznego rozliczenia podatku w formie elektronicznej, którzy chcą aby deklaracja została złożona     w ich imieniu przez pełnomocnika powinni wykonać następujące czynności:
  • wyznaczyć do podpisywania tych dokumentów osobę posiadającą  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • złożyć do właściwego urzędu skarbowego (art.80a §2a ustawy – Ordynacja podatkowa) – formularz papierowy UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji droga elektroniczną). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji podatkowych składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Jest ważne dla wszystkich rodzajów deklaracji, zeznań i informacji składanych w formie elektronicznej przez cały okres, na jaki zostało ustanowione. Złożenie tego pełnomocnictwa nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.
(czytaj cały artykuł...)

linia
 
Ankieta - II półrocze 2014 Drukuj
Wpisany przez Admin   
czwartek, 27 listopada 2014 13:26
apBadanie ankietowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w dniach 01.12 - 19.12.2014 r. organizuje badanie ankietowe dla klientów indywidualnych korzystających z usług urzędu skarbowego. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o poświęcenie kilku minut i udzielenie odpowiedzi na przygotowane pytania. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat usług świadczonych przez tut. Urząd. Uzyskane informacje posłużą nam do przygotowania diagnozy postaw beneficjentów wobec usług świadczonych przez urzędy skarbowe 

linia
 
Uproszczenia w rejestracji Drukuj
Wpisany przez Admin   
wtorek, 25 listopada 2014 15:12
zarowkaUproszczenie procedur związanych z rejestracją działalności gospodarczej w KRS od 01.12.2014 r.

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.
Założeniem zmian jest uproszczenie procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej - głównie podmiotów podlegających wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.
(pełna treść komunikatu w pliku PDF)

linia
 
Komunikat Izby Skarbowej w Krakowie Drukuj
Wpisany przez Admin   
piątek, 21 listopada 2014 14:33
articleElektroniczny PIT-11 dla biur rachunkowych obowiązkowy już od stycznia 2015 r

Izba Skarbowa w Krakowie informuje, że 1 stycznia 2015 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1563). W myśl nowych przepisów obowiązek składania informacji podatkowych w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje będzie dotyczył płatników odpowiedzialnych za rozliczenie więcej niż 5 podatników oraz przedsiębiorców (np. biur rachunkowych) składających informacje podatkowe w imieniu i na rzecz swoich klientów, niezależnie od liczby zatrudnionych osób.   (Tutaj pełna treść komunikatu w pliku PDF)

linia
 
Komunikat Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 13.11.2014 Drukuj
Wpisany przez Admin   
czwartek, 13 listopada 2014 15:39
kasaKomunikat Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 13.11.2014 r

Z dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014r., poz. 1544). Rozporządzenie będzie obowiązywało w latach 2015 – 2016.
Nowe rozporządzenie ogranicza katalog czynności, które dotychczas mogły korzystać ze  zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.
Tekst komunikatu - plik PDF
Tekst rozporządzenia - plik PDF

linia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7