BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Potwierdzanie numerów VAT przez KIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 czerwca 2012 10:07
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż od dnia 18.06.2012r. na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej - tel. 801055055 lub 223300330 będzie można uzyskać informacje udzielane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, dotyczące potwierdzania numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium RP. Jednocześnie wyłączony zostanie numer 632423355, pod którym dotychczas można było uzyskać te informacje.

Pozostałe formy kontaktu z Biurem Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie w celu dokonania potwierdzania numerów VAT podmiotów z innych państw członkowskich UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, pozostają bez zmian, tj.:
1. pocztą tradycyjną na adres: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu ul. Poznańska 46 62-510 Konin
2. faksem na numer 632401989
3. pocztą elektroniczną: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 
Komunikat administracji podatkowej Słowacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 marca 2012 12:54
Informujemy, że dane rejestracyjne VAT podatników słowackich nie są aktualizowane w systemie VIES z powodów technicznych związanych ze zmianą systemu informatycznego od 1 stycznia 2012 r.
W związku z powyższym, nie można zweryfikować numeru VAT nadanego po 1 stycznia 2012 r. oraz zweryfikować żadnych zmian wprowadzonych w związku z rejestracją VAT po 1 stycznia 2012 r. ...

cały komunikat wraz ze wzorem oświadczenia do pobrania w pliku pdf

linia
 
Oświadczenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 września 2011 10:55
Podatniku, nie stój w kolejce po zaświadczenie -
wystarczy Twoje oświadczenie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przypomina, iż od 1 lipca 2011r. obowiązuje ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622). Zgodnie z nią obywatele w kontaktach z urzędami i organami władzy publicznej mogą zamiast zaświadczeń składać oświadczenia. Dzięki temu można uniknąć zbędnej wizyty w urzędzie skarbowym.

W związku z tym osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów wydawanych przez urzędy skarbowe składać oświadczenia. Oświadczenie takie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie o dochodzie powinno zawierać informację o wysokości dochodu, o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku oraz o wysokości należnego podatku.

Informacje potrzebne do złożenia wymienionego wyżej oświadczenia podatnicy znajdą w następujących pozycjach składanych przez siebie zeznań podatkowych:

Rodzaj zeznania


Przychód

Dochód

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Należny podatek

PIT-37 indywidualny

Poz. 62

Poz. 64

Poz. 93

Poz. 110

Poz. 120

PIT-37 wspólny małżonków

Poz. 62 + poz. 89

Poz. 64 + poz. 91

Poz. 93 + poz. 94

Poz. 110 + poz. 111

Poz. 120

PIT-36 indywidualny

Poz. 84

Poz. 86

Poz. 139

Poz. 176

Poz. 188

PIT-36 wspólny małżonków

Poz. 84 + poz. 127

Poz. 86 + poz. 129

Poz. 139 + poz. 140

Poz. 176 + poz. 177

Poz. 188

PIT-36L

Poz. 24 + poz. 29

Poz. 26 + poz. 31

Poz. 35

Poz. 50

Poz. 55

PIT-38

Przychód poz. 25, podatek należny poz. 35, dochód poz. 27

PIT-39

Przychód poz. 21, podatek należny poz. 30, dochód poz. 24


Osoby, które w danym okresie nie uzyskały przychodów informują w oświadczeniu o ich braku.

Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim następującej klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Obsługa osób uprawnionych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 października 2011 14:10
Osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Tarnowie. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
W chwili obecnej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie stosuje się środki wspierające komunikowanie się, w szczególności poprzez:
a) korzystanie z poczty elektronicznej - adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
b) korzystanie z platformy e-puap - http://epuap.gov.pl
c) przesyłanie faxów do sekretariatu - nr 14 6302310
d) korzystanie z centrali telefonicznej - nr 146302300
e) strony BIP http://www.wrotamalopolski.pl/BIP/PUSTarnow/ oraz strony  www http://pierwszyskarbowy.tarnow.pl/ Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

Najpóźniej do dnia 01.04.2012 r. Urząd udostępni usługę i przedstawi procedurę o możliwości skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN oraz osoby przybranej.

Ponadto, tut. Urząd informuje, iż:
1) posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub nie mogących poruszać się po schodach. Podjazd ten znajduje się przy wejściu bocznym, od strony wschodniej, do budynku głównego o czym informują również tablice informacyjne; w przypadku korzystania z podjazdu należy również skorzystać z domofonu,
2) zostało wydzielone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
3) od 2010 r. w Urzędzie funkcjonuje dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) osoby niepełnosprawne mają prawo wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym.  
Zaświadczenia o NIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 września 2011 13:39
formularzeUprzejmie informujemy, iż od 1 września 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych wydają:
1) zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;
2) informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.
Wydanie takich informacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł.

Wzór wniosku udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów w zakładce: Publikacje - Wzory wniosków. Dodatkowo wniosek został zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce: Podatki - Formularze podatkowe - NIP.

Wzór ten stanowi jednocześnie:
- wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, oraz
- wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi.

UWAGA: z dniem 1 września br. nie stosuje się już wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5).


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7