BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

Ogłoszenie...

e-deklaracje.gov.plPierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Komunikat Ministerstwa Finansów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 05 stycznia 2015 12:42
finanseInformacja dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2014 r. Dokumenty, których dotyczy zmiana to: informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40(tutaj pełna treść komunikatu w PDF)

linia
 
Fałszywe e-maile PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 18 grudnia 2014 13:02
e-mailUwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.
Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć  na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.
Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.
Tutaj możesz obejrzeć przykład fałszywego e-mailia:

linia
 
PDF Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 30 lipca 2013 13:51
30 IS US banner1
Poprawiony: środa, 30 października 2013 13:25
 
Uwagi dotyczące formularza UPL-1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 15:22
platniku!UPL-1 - pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podatnicy oraz płatnicy wypełniając obowiązek  przesyłania deklaracji i informacji podatkowych oraz rocznego rozliczenia podatku w formie elektronicznej, którzy chcą aby deklaracja została złożona     w ich imieniu przez pełnomocnika powinni wykonać następujące czynności:
  • wyznaczyć do podpisywania tych dokumentów osobę posiadającą  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  • złożyć do właściwego urzędu skarbowego (art.80a §2a ustawy – Ordynacja podatkowa) – formularz papierowy UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji droga elektroniczną). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji podatkowych składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Jest ważne dla wszystkich rodzajów deklaracji, zeznań i informacji składanych w formie elektronicznej przez cały okres, na jaki zostało ustanowione. Złożenie tego pełnomocnictwa nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej.
(czytaj cały artykuł...)

linia
Poprawiony: poniedziałek, 15 grudnia 2014 15:49
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 14:38

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013r. Poz. 692 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013r. sygn. akt P 43/11 stwierdzający, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w części, w jakiej uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tegoż nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, jest niezgodny z wyrażonymi w art. 2 Konstytucji zasadą poprawnej legislacji oraz zasadą zaufania do państwa prawa i jego organów.

W konsekwencji w/w orzeczenia podatnikom podatku od spadków i darowizn, którym z tytułu nabycia mienia tytułem spadków otwartych po dniu 31.12.2006r. w wykonaniu obowiązku podatkowego powstałego w okresie od dnia 1.01.2007. do dnia 31.12.2008r. (tj. nabyć potwierdzonych orzeczeniem sądu uprawomocnionym w w/w okresie) organ podatkowy ustalił zobowiązanie podatkowe z pominięciem zwolnienia wynikającego z w/w art. 4a ustawy, przysługuje prawo złożenia do organu podatkowego wniosku o wznowienie postępowania.

Skutkiem ponownego rozpatrzenia sprawy może być zwrot nadpłaconego podatku od spadków i darowizn.
Należy podkreślić, iż wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 18 czerwca 2013r. do dnia 18 lipca 2013r.


Linia
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 12