BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Komunikat administracji podatkowej Słowacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 marca 2012 12:54
Informujemy, że dane rejestracyjne VAT podatników słowackich nie są aktualizowane w systemie VIES z powodów technicznych związanych ze zmianą systemu informatycznego od 1 stycznia 2012 r.
W związku z powyższym, nie można zweryfikować numeru VAT nadanego po 1 stycznia 2012 r. oraz zweryfikować żadnych zmian wprowadzonych w związku z rejestracją VAT po 1 stycznia 2012 r. ...

cały komunikat wraz ze wzorem oświadczenia do pobrania w pliku pdf

linia
 
Obsługa osób uprawnionych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 31 października 2011 14:10
Osoba uprawniona tj. osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Tarnowie. Osobą przybraną jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie.

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
W chwili obecnej w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie stosuje się środki wspierające komunikowanie się, w szczególności poprzez:
a) korzystanie z poczty elektronicznej - adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
b) korzystanie z platformy e-puap - http://epuap.gov.pl
c) przesyłanie faxów do sekretariatu - nr 14 6302310
d) korzystanie z centrali telefonicznej - nr 146302300
e) strony BIP http://www.wrotamalopolski.pl/BIP/PUSTarnow/ oraz strony  www http://pierwszyskarbowy.tarnow.pl/ Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie.

Najpóźniej do dnia 01.04.2012 r. Urząd udostępni usługę i przedstawi procedurę o możliwości skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN oraz osoby przybranej.

Ponadto, tut. Urząd informuje, iż:
1) posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich lub nie mogących poruszać się po schodach. Podjazd ten znajduje się przy wejściu bocznym, od strony wschodniej, do budynku głównego o czym informują również tablice informacyjne; w przypadku korzystania z podjazdu należy również skorzystać z domofonu,
2) zostało wydzielone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
3) od 2010 r. w Urzędzie funkcjonuje dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) osoby niepełnosprawne mają prawo wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym.  
Zaświadczenia o NIP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 września 2011 13:39
formularzeUprzejmie informujemy, iż od 1 września 2011 r. naczelnicy urzędów skarbowych wydają:
1) zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, na wniosek tego podmiotu;
2) informację o nadanym NIP podmiotowi, na wniosek osoby trzeciej zawierający dane podmiotu, o którego NIP wystąpiono.
Wydanie takich informacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł.

Wzór wniosku udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów w zakładce: Publikacje - Wzory wniosków. Dodatkowo wniosek został zamieszczony na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce: Podatki - Formularze podatkowe - NIP.

Wzór ten stanowi jednocześnie:
- wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, oraz
- wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi.

UWAGA: z dniem 1 września br. nie stosuje się już wniosku o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5).


 
Oświadczenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 września 2011 10:55
Podatniku, nie stój w kolejce po zaświadczenie -
wystarczy Twoje oświadczenie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przypomina, iż od 1 lipca 2011r. obowiązuje ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622). Zgodnie z nią obywatele w kontaktach z urzędami i organami władzy publicznej mogą zamiast zaświadczeń składać oświadczenia. Dzięki temu można uniknąć zbędnej wizyty w urzędzie skarbowym.

W związku z tym osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów wydawanych przez urzędy skarbowe składać oświadczenia. Oświadczenie takie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie o dochodzie powinno zawierać informację o wysokości dochodu, o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku oraz o wysokości należnego podatku.

Informacje potrzebne do złożenia wymienionego wyżej oświadczenia podatnicy znajdą w następujących pozycjach składanych przez siebie zeznań podatkowych:

Rodzaj zeznania


Przychód

Dochód

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Należny podatek

PIT-37 indywidualny

Poz. 62

Poz. 64

Poz. 93

Poz. 110

Poz. 120

PIT-37 wspólny małżonków

Poz. 62 + poz. 89

Poz. 64 + poz. 91

Poz. 93 + poz. 94

Poz. 110 + poz. 111

Poz. 120

PIT-36 indywidualny

Poz. 84

Poz. 86

Poz. 139

Poz. 176

Poz. 188

PIT-36 wspólny małżonków

Poz. 84 + poz. 127

Poz. 86 + poz. 129

Poz. 139 + poz. 140

Poz. 176 + poz. 177

Poz. 188

PIT-36L

Poz. 24 + poz. 29

Poz. 26 + poz. 31

Poz. 35

Poz. 50

Poz. 55

PIT-38

Przychód poz. 25, podatek należny poz. 35, dochód poz. 27

PIT-39

Przychód poz. 21, podatek należny poz. 30, dochód poz. 24


Osoby, które w danym okresie nie uzyskały przychodów informują w oświadczeniu o ich braku.

Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim następującej klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Informacja dla osób ubiegających się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 14 kwietnia 2011 14:34
Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie uproszczonej lub rozliczający się w formie zryczałtowanej (karta podatkowa, osoby duchowne) wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach proszeni są o przedstawienie dowodów wpłat potwierdzających uregulowanie składki zdrowotnej.


 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 7