BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Komunikat Ministerstwa Finansów o ostatnich zmianach w VAT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
środa, 23 października 2013 13:40
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027)


linia
Poprawiony: środa, 23 października 2013 14:13
 
PDF Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 30 lipca 2013 13:51
30 IS US banner1
Poprawiony: środa, 30 października 2013 13:25
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 04 lipca 2013 10:14
www.finanse.mf.gov.plNowy serwis informacyjnym Ministerstwa Finansów

Wszelkie informacje podatkowe, formularze i wyjaśnienia znajdą Państwo w nowym serwisie informacyjnym Ministerstwa Finansów:
www.Finanse.MF.gov.pl

Ustne informacje o stosowaniu przepisów prawa podatkowego można natomiast uzyskać telefonując na numer Krajowej Informacji Podatkowej:
telefonz telefonu stacjonarnego:    801-055-055
z pozostałych telefonów:     22-33-00-330
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-18:00

linia
Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2013 10:50
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 14:38

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013r. Poz. 692 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013r. sygn. akt P 43/11 stwierdzający, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w części, w jakiej uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tegoż nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, jest niezgodny z wyrażonymi w art. 2 Konstytucji zasadą poprawnej legislacji oraz zasadą zaufania do państwa prawa i jego organów.

W konsekwencji w/w orzeczenia podatnikom podatku od spadków i darowizn, którym z tytułu nabycia mienia tytułem spadków otwartych po dniu 31.12.2006r. w wykonaniu obowiązku podatkowego powstałego w okresie od dnia 1.01.2007. do dnia 31.12.2008r. (tj. nabyć potwierdzonych orzeczeniem sądu uprawomocnionym w w/w okresie) organ podatkowy ustalił zobowiązanie podatkowe z pominięciem zwolnienia wynikającego z w/w art. 4a ustawy, przysługuje prawo złożenia do organu podatkowego wniosku o wznowienie postępowania.

Skutkiem ponownego rozpatrzenia sprawy może być zwrot nadpłaconego podatku od spadków i darowizn.
Należy podkreślić, iż wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 18 czerwca 2013r. do dnia 18 lipca 2013r.


Linia
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 05 kwietnia 2013 12:25

Informacja dotycząca kas fiskalnych i paragonów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. (pełny tekst informacji jest dostępny tutaj)

 

linia

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9