BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

Ogłoszenie...

e-deklaracje.gov.plPierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
Przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 15 lipca 2014 14:31
Przesyłanie korespondencji do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie drogą elektroniczną

epuap

W związku z ostatnimi zmianami przepisów, w tym m.in. ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzonymi ustawą z dnia 10 stycznia 2014 r. o
zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 10 lutego 2014 r.) w zakresie komunikacji elektronicznej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie przypomina, iż:
korespondencja o charakterze formalnym/procesowym (np. wniosek, odwołanie od decyzji itp.) powinna być kierowana do tut. Urzędu za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na platformie ePUAP.  Przesłanie korespondencji tą drogą zapewnia wygenerowanie urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.
Należy pamiętać, iż w celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP (Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP - link ),
posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.) , certyfikatu podpisu osobistego (przewidzianego w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)) lub profilu zaufanego ePUAP w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
korespondencja o charakterze innym, niż formalnym/procesowym (niemająca waloru pisma urzędowego/procesowego) może być przesłana na adres e-mail Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Należy jednak pamiętać, że złożenie tą drogą podania skutkuje tym, że wnoszący podanie nie otrzymuje urzędowego potwierdzenia odbioru, którego otrzymanie jest w myśl art. 12 § 6 ust. 1 ustawy Ordynacja Podatkowa warunkiem dochowania terminu.

linia

Poprawiony: wtorek, 04 listopada 2014 14:32
 
e-Deklaracje dla płatników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 08 lipca 2014 12:59
Nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów informuje, że projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje nowe obowiązki w zakresie składania PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz deklaracji PIT-40 drogą elektroniczną. Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Aby usprawnić składanie deklaracji drogą elektroniczną zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD), będąca nowym, intuicyjnym kanałem służącym do wysyłania e-deklaracji.
(tutaj cały komunikat)

linia
Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 13:35
 
Komunikat MF z dnia 2014.04.04 (aktualizacja: 2014.07.07) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
poniedziałek, 07 lipca 2014 12:41
Ministerstwo Finansów nie pobiera opłat za rejestrację w CR KEP!

W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników CRP KEP) oraz wskazane jest żądanie uiszczenia opłaty za rejestrację w wysokości 195 zł, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że CRP KEP służy:
  1. gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL dotyczących osób fizycznych objętych tym rejestrem oraz danych wynikających:
    1. ze zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiotów,
    2. z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych;
  2. weryfikacji danych, o których mowa w pkt 1, oraz porównaniu ich z rejestrami urzędowymi prowadzonymi na podstawie odrębnych przepisów.
Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), objęte są tajemnicą skarbową z wyjątkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie pobiera opłaty za rejestrację podmiotów w CRP KEP.

Mając na uwadze powyższe Ministerstwo Finansów zaleca rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów. Jednocześnie Ministerstwo Finansów nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów / rejestrów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

linia

 
Komunikat Ministerstwa Finansów-ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 29 października 2013 12:36

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

 

Treść komunikatu Ministerstwa Finansów ostrzegającego przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych

 

linia

Poprawiony: środa, 06 listopada 2013 11:13
 
Program e-Podatki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
środa, 30 października 2013 12:38

Administracja podatkowa nowocześniejsza i bardziej otwarta na podatnika

Nowe usługi dla podatników i związane z nimi korzyści oraz stan realizacji programu e-Podatki to główne tematy spotkania podsekretarza stanu Jacka Kapicy z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców i innych podatników, które odbyło się 17 września br. w Ministerstwie Finansów. – Na początku roku podpisaliśmy umowę na realizację programu. Przyszedł czas, żebyśmy mieli większą wiedzę, czego można oczekiwać od administracji podatkowej w najbliższej przyszłości i jakie korzyści przyniosą e-Podatki – powiedział wiceminister Kapica       czytaj całość artykułu na stronie Ministerstwa Finansów

 


linia

Poprawiony: środa, 30 października 2013 13:00
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10