BIP

Portal Podatkowy MF

Dzienniki Ustaw i Monitory Rządowe

CEIDG

e-deklaracje.gov.pl

Ogłoszenie...Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
PDF Email
Wpisany przez Admin   
wtorek, 30 lipca 2013 13:51
30 IS US banner1
Poprawiony: środa, 30 października 2013 13:25
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 lipca 2013 14:38

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2013r. Poz. 692 opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2013r. sygn. akt P 43/11 stwierdzający, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., w części, w jakiej uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tegoż nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, jest niezgodny z wyrażonymi w art. 2 Konstytucji zasadą poprawnej legislacji oraz zasadą zaufania do państwa prawa i jego organów.

W konsekwencji w/w orzeczenia podatnikom podatku od spadków i darowizn, którym z tytułu nabycia mienia tytułem spadków otwartych po dniu 31.12.2006r. w wykonaniu obowiązku podatkowego powstałego w okresie od dnia 1.01.2007. do dnia 31.12.2008r. (tj. nabyć potwierdzonych orzeczeniem sądu uprawomocnionym w w/w okresie) organ podatkowy ustalił zobowiązanie podatkowe z pominięciem zwolnienia wynikającego z w/w art. 4a ustawy, przysługuje prawo złożenia do organu podatkowego wniosku o wznowienie postępowania.

Skutkiem ponownego rozpatrzenia sprawy może być zwrot nadpłaconego podatku od spadków i darowizn.
Należy podkreślić, iż wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 18 czerwca 2013r. do dnia 18 lipca 2013r.


Linia
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
piątek, 05 kwietnia 2013 12:25

Informacja dotycząca kas fiskalnych i paragonów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że zmiany w przepisach rozporządzenia, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r. nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. (pełny tekst informacji jest dostępny tutaj)

 

linia

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 04 lipca 2013 10:14
www.finanse.mf.gov.plNowy serwis informacyjnym Ministerstwa Finansów

Wszelkie informacje podatkowe, formularze i wyjaśnienia znajdą Państwo w nowym serwisie informacyjnym Ministerstwa Finansów:
www.Finanse.MF.gov.pl

Ustne informacje o stosowaniu przepisów prawa podatkowego można natomiast uzyskać telefonując na numer Krajowej Informacji Podatkowej:
telefonz telefonu stacjonarnego:    801-055-055
z pozostałych telefonów:     22-33-00-330
infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-18:00

linia
Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2013 10:50
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
czwartek, 21 lutego 2013 15:59
Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2013 10:41
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7